Ang Usaping Panlupa At Ang Mga Gerilyang Huk

  • Rosalinde Fleur Zapata

Abstract

Ang usapin tungkol sa lupa ay isang mahalagang bagay na natala sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa simula pa, ang suliranin sa lupa ay naging sanhi ng napakaraming pag-aalsa na nauwi sa pagdanak ng dugo.
Published
2010-07-05
How to Cite
ZAPATA, Rosalinde Fleur. Ang Usaping Panlupa At Ang Mga Gerilyang Huk. Linguae et Litterae, [S.l.], july 2010. Available at: <http://ovcrd.upd.edu.ph/lel/article/view/1786>. Date accessed: 18 apr. 2019.
Issue
Section
Articles