Zapata, R. 2010 Jul 5. Ang Usaping Panlupa At Ang Mga Gerilyang Huk. Linguae et Litterae. [Online] :