Usapin ng Kapangyarihan at Muling Pagsasalaysay ng Carancal

  • Rosario Torres-Yu University of the Philippines Diliman
Published
2016-06-14
How to Cite
TORRES-YU, Rosario. Usapin ng Kapangyarihan at Muling Pagsasalaysay ng Carancal. Lagda: Journal ng U.P. Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, [S.l.], v. 10, n. 1, june 2016. Available at: <http://ovcrd.upd.edu.ph/lagda/article/view/5181>. Date accessed: 18 apr. 2019.
Section
Articles