Monico Atienza, Dakilang Pantas ng Kilusang Pambansa-Demokratiko

  • CONTEND -
Published
2016-06-14
How to Cite
-, CONTEND. Monico Atienza, Dakilang Pantas ng Kilusang Pambansa-Demokratiko. Lagda: Journal ng U.P. Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, [S.l.], v. 10, n. 1, june 2016. Available at: <http://ovcrd.upd.edu.ph/lagda/article/view/5177>. Date accessed: 18 apr. 2019.
Section
Articles