-, -. " -" Lagda: Journal ng U.P. Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas [Online], Volume 10 Number 1 (14 June 2016)