-, -. 2016 Jun 14. -. Lagda: Journal ng U.P. Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. [Online] 10:1