Sa Pagitan ng Pabrika't Pamantasan: Ang Pakikipagsapalaran para sa Katwiran at Kabuluhan ng Isang Maralitang Tagalunsod

  • Rosario Torres-Yu Sentro ng Wika

Abstract

-
Published
2016-11-10
How to Cite
TORRES-YU, Rosario. Sa Pagitan ng Pabrika't Pamantasan: Ang Pakikipagsapalaran para sa Katwiran at Kabuluhan ng Isang Maralitang Tagalunsod. Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, [S.l.], nov. 2016. ISSN 2244-6001. Available at: <http://ovcrd.upd.edu.ph/djwf/article/view/5478>. Date accessed: 19 apr. 2019.