Ordoñez, R. (2016). Sa Enero 15, 2015 (sa pagdalaw ni Jorge Mario Bergoglio—Papa Francis o Kiko?). Daluyan: Journal Ng Wikang Filipino, . Retrieved from http://ovcrd.upd.edu.ph/djwf/article/view/5449