Rommel B. Rodriguez, PhD

Punong Editor

 

Glecy C. Atienza, PhD

Romylyn A. Metila, PhD

Lupon ng mga Editor

 

Angelie Mae T. Cezar

Tagapamahalang Editor

 

Joanne V. Manzano

Editor Pangwika

 

Gerard Rey Lico, PhD

Tagadisenyo ng aklat

 

Odilon B. Badong, Jr.

Tagapamahala ng sirkulasyon